Stäng

Nyheter och pressmeddelanden

Filtrera listan genom att klicka på önskad nyhetsform.

Woody Bygghandel etablerar ny bygghandel i expansiva Sälen-området

Woody fortsätter sin offensiv i Sverige och har nu beslutat om en nyetablering i Sälen och öppnar bygghandel under det nya namnet Woody Bygghandel Grund och Fasad under våren. Bakom etableringen står Olssons Trävaror i Höviksnäs på Tjörn i samarbete med Urban Nordquist och Andreas Thorelund från Sälen som båda har gedigen erfarenhet och kompetens från branschen och regionen.

Woody fortsätter sin offensiv i Sverige och har nu beslutat om en nyetablering i Sälen och öppnar bygghandel under det nya namnet Woody Bygghandel Grund och Fasad under våren. Bakom etableringen står Olssons Trävaror i Höviksnäs på Tjörn i samarbete med Urban Nordquist och Andreas Thorelund från Sälen som båda har gedigen erfarenhet och kompetens från branschen och regionen.

Olssons Trävaror AB på Tjörn är sedan tidigare stor leverantör av material till Sälen-området och har bland annat Fjällbetong i Sälen som kund.

- Vi har tillsammans identifierat ett stort behov i området av både kunskap och grundmaterial, och marknaden i regionen expanderar de närmaste åren med flera större byggprojekt som till exempel byggstart av en ny flygplats, säger Fredrik Johanson, VD för Woody Bygghandel.

Efterfrågan på en bygghandel för proffs är stor och det finns goda möjligheter att nå en ledande position som leverantör av grund- och fasadmaterial till proffsföretag i Dalarna, Värmland och Härjedalen.

- Vi ser en stor potential för vår nya satsning i Sälen, säger Andreas Olsson, som representerar de fyra delägarna som redan idag har en passande fastighet med utmärkt läge och exponering vid Kläppen-området strax söder om Sälen.
- Vi har högt satta mål med den nya verksamheten och siktar på att bli störst i Dalarna och närliggande regioner när det gäller grund och fasad, tillägger Andreas Olsson.

Verksamheten kommer att öppnas i två steg – initialt startar ett sälj- och projektkontor under våren och byggvaruhuset öppnas tidigast under senhösten 2018.

- Vår offensiv i Sverige gör vi tillsammans med våra delägare för att skapa Sveriges bästa anläggningar och fler etableringar är på gång under de närmaste åren, tillägger Fredrik Johanson.

Vid frågor kontakta: 
Fredrik Johanson, VD Woody Bygghandel. 0733–259950

Läs mer

Woody Bygghandel etablerar ny bygghandel i expansiva Sälen-området

Woody Bygghandel och Husum Snickeri AB etablerar ny butik i Örnsköldsvik

Woody Bygghandel tillsammans med Husum Snickeri AB har beslutat om en nyetablering i Örnsköldsvik. Woody, som tillhör en av de största bygghandelskedjorna i Sverige, kommer nu tillsammans med Husum Snickeri att sikta på att ta en väsentlig del av marknaden i Örnsköldsvik med omnejd.

Woody Bygghandel tillsammans med Husum Snickeri AB har beslutat om en nyetablering i Örnsköldsvik. Woody, som tillhör en av de största bygghandelskedjorna i Sverige, kommer nu tillsammans med Husum Snickeri att sikta på att ta en väsentlig del av marknaden i Örnsköldsvik med omnejd.

Woody har en offensiv plan som bland annat innebär nyetableringar fram till 2020 på strategiskt viktiga orter i Sverige för att skapa lönsam tillväxt och en kostnadseffektiv organisation.

- Samarbetet med Husum Snickeri är mycket positivt och etableringen i Örnsköldsvik är strategiskt viktig för bägge företagen som har planer för tillväxt inom sin bransch i Sverige, säger Fredrik Johanson, VD för Woody Bygghandel.

Woody Bygghandel, som har sitt huvudkontor i Helsingborg, säkrar sin plan att vidga sitt butiksnät ytterligare och stärker positionen längs Norrlandskusten.

- Vi är mycket stolta att få presentera denna nyhet och ser stora möjligheter att med hjälp av Woody kedjan nu vända oss mot proffsbyggare i regionen, säger Ulf Gustafsson ägare till Husum Snickeri.

Den nya etableringen i Örnsköldsvik kommer att ges namnet Woody Bygghandel och det är årets andra för Woody som tidigare i år även öppnat i Tingsryd.

- Vår offensiv i Sverige gör vi tillsammans med våra delägare för att skapa Sveriges bästa anläggningar och fler etableringar är på gång under de närmaste åren, tillägger Fredrik Johanson.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Johanson, VD Woody Bygghandel. 0733-259950 
Ulf Gustafsson, ägare Husum Snickeri AB. 070-3229143

Läs mer

Woody Bygghandel och Husum Snickeri AB etablerar ny butik i Örnsköldsvik

Nytt samarbete på fasadmarknaden!

​Tillverkaren Combimix AB och specialiståterförsäljaren Brukspecialisten ingår ett exklusivt samarbete inom fasadputssystem. Båda parterna som under lång tid har bearbetat och utvecklat fasadmarknaden inom murning och putsning erbjuder nu marknaden ett tajtare samarbete med fokus på att utveckla proffsmarknaden inom putsat och murat byggande.

Tillverkaren Combimix AB och specialiståterförsäljaren Brukspecialisten ingår ett exklusivt samarbete inom fasadputssystem. Båda parterna som under lång tid har bearbetat och utvecklat fasadmarknaden inom murning och putsning erbjuder nu marknaden ett tajtare samarbete med fokus på att utveckla proffsmarknaden inom putsat och murat byggande.

Från 1 januari 2018 blir Brukspecialisten exklusiv återförsäljare av Combimix fasadsystem inom puts. Ambitionen är att tillföra de moderna mineraliska putssystemen från Combimix ett högre teknikinnehåll samt ökad service och närhet genom Brukspecialistens tre proffsbutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att komplettera erbjudandet ingår även Sveriges ledande leverantör av maskinutrustning för puts och måleri, Anti-Corrosion som en viktig pusselbit i helheten.

- Det vi nu ser är ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan väletablerade aktörer som tillsammans kommer att ge fasadmarknaden ett helt nytt koncept med trygghet och ansvarstagande igenom hela processen. Från ritbordet till färdig fasad, säger Stefan Wallmark försäljningschef Combimix.

Genom att ingå ett långsiktigt samarbete frigörs resurser för att bättre erbjuda både beställare och arkitekter samt entreprenörer ett högre kvalitetinnehåll både inom teknik och service.

- Vi ser stora möjligheter att bättre paketera systemet av fasadputsprodukter med teknik och service. Alla större putsprojekt kommer framöver få mer tid för projekteringsfasen och en bättre fungerande arbetsplats, säger Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Mineraliska putssystem är en av de viktiga fasadmaterialen i större nybyggnations- och renoveringsprojekt. I och med samarbetet ökar fördelarna ytterligare och ger trygga, tåliga och vackra fasader.

För mer information kring samarbetet kontakta:

Stefan Wallmark
Försäljningschef, Combimix AB
stefan.wallmark@combimix.se
072-249 12 21

Jacob Steen, VD, Brukspecialisten AB
jacob.steen@brukspecialisten.se
070-480 41 21

Hans Åkesson, VD, Anti-Corrosion AB
hans.akesson@anti-corrosion.com
070-510 19 06

Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/nytt-samarbete-pa-fasadmarknaden?publisherId=2142549&releaseId=2167874

Brukspecialisten är ett familjeföretag från 1996. Brukspecialisten är Sveriges enda specialistkedja som fokuserat arbetar inom murat och putsat byggande. Varje affär och kund är viktig för oss, och vi värnar om mur- och putsbranschen. Vi lägger stort värde i att vara flexibla och hela tiden försöka möta kundernas vardag med produkter och lösningar.

Läs mer

Nytt samarbete på fasadmarknaden!

Fellessons i Växjö förvärvar Carlenskogs Byggvaruhus i Vimmerby

​Fellessons i Växjö med ca 80 anställda och en omsättning på 340 miljoner 2017 förvärvar 100% av aktierna i Carlenskogs Byggvaruhus, Vimmerby.

Fellessons i Växjö med ca 80 anställda och en omsättning på 340 miljoner 2017 förvärvar 100% av aktierna i Carlenskogs Byggvaruhus, Vimmerby.

Efter förvärvet beräknas koncernen ha en försäljning på strax under 400 miljoner och ca 100 anställda. Genom förvärvet skapas en rad samordningsfördelar som kommer att stärka företagens konkurrenskraft. Antalet anställda berörs inte av affären.

Carlenskogs med VD Urban Andersson kommer att vara ett dotterbolag till Fellessons från och med den 1:a februari 2018.

Växjö 2018-01-29

FELLESSONS BYGGNADSVAROR AB

Anders Fellesson

För ytterligare information kontakta:

Anders Fellesson, VD Fellessons Byggnadsvaror AB, tel 070- 5647500

Urban Andersson, VD Carlenskogs Byggvaruhus AB, tel 070- 6086666

Ove Carlenskog, Carlenskogs Holding AB, tel 070-5162185

Läs mer

Woody Bygghandel och Fredells Byggvaruhus avslutar mångårigt samarbete

Det långvariga samarbetet mellan Woody Bygghandel och Fredells har utvärderats under senare tid och nu väljer Fredells att avsluta samarbetet i samförstånd med Woody.

Det långvariga samarbetet mellan Woody Bygghandel och Fredells har utvärderats under senare tid och nu väljer Fredells att avsluta samarbetet i samförstånd med Woody.

Det är ett ömsesidigt fruktbart samarbete mellan parterna som avslutas. Under tiden som Fredells varit anslutna till kedjan har verksamheten haft en gynnsam utveckling med en dubblerad försäljningsvolym till dagens 700 msek och har på flera sätt bidragit till Woody kedjans utveckling.

- Fredells har under alla år varit en uppskattad och bra medlem men övergår nu till att vara en god kollega där framtida samarbeten inte utesluts. Inom Woody har vi under 2017 arbetat fram en ny och omfattande strategiplan för Woody Bygghandel och vårt arbete framåt fortsätter oförändrat, säger Fredrik Johanson, vd, Woody Bygghandel.
- Bygghandeln är under stark förändring och Woody vill delta i detta arbete genom nya smarta logistiklösningar och e-handel som några exempel, tillägger Fredrik Johanson.

- Woody har betytt mycket i Fredells utveckling men nu är det dags för oss att utvecklas helt på egen hand. Vi supportar Woody Bygghandels strategi men har byggt upp vår egen organisation och gjort egna satsningar och utvecklat bolaget de senaste åren och kommer att fortsätta detta i fristående form, säger Fabian Fredell.

Fredells kedjeanslutning avslutas under våren 2018.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Johanson, vd Woody Bygghandel AB, 0733-259950
Fabian Fredell, vd Fredells Byggvaruhus, 0705-609925

Läs mer

Woody Bygghandel öppnar i Tingsryd

AB Knut Lindgren i Urshult har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Tingsryd Järn AB med tillhörande fastighet. Affären innebär att XL-butiken i Tingsryd omvandlas till en Woody Bygghandel som filial till AB Knut Lindgren i Urshult.

AB Knut Lindgren i Urshult har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Tingsryd Järn AB med tillhörande fastighet. Affären innebär att XL-butiken i Tingsryd omvandlas till en Woody Bygghandel som filial till AB Knut Lindgren i Urshult.

Förvärvet är en del i AB Knut Lindgrens AB tillväxtstrategi. Med anläggning i Tingsryd ökar möjligheterna att uppnå stordriftsfördelar. Sortimentet kommer att samordnas men kundernas behov kommer även i framtiden styra utbudet på respektive ort. Genom förvärvet ökar möjligheterna till än bättre service till befintliga och nya kunder. Tillträde sker 1 januari 2018.

- AB Knut Lindgren AB har haft en bra tillväxt och lönsamhet de senaste åren och det är en naturlig utveckling att etablera sig i kommunens huvudort, säger företagets VD Glenn Nilsson. Affären genomförs som en så kallad inkråmsaffär vilket innebär att man köper fastighet, lager och inventarier från Tingsryd Järn AB.

Samtlig personal i Tingsryd erbjuds anställning i AB Knut Lindgren. Ägarna till Tingsryds Järn kommer att driva annan verksamhet i egen regi. Man står dock till köparens förfogande under en övergångsperiod.

- I en allt tuffare marknad är det viktigt att lokala företag stärker sin position på marknaden genom att alliera sig, säger Sten Nilsson VD för Tingsryds Järn AB, och Glenn Nilsson.

- Vår kedjeidé står stabilt på entreprenörskap och starkt lokalt engagemang. Vi har haft en bra utveckling i Urshult med mycket kompetenta entreprenörer och medarbetare och vi ser mycket fram mot en vidgning av AB Knut Lindgrens geografiska upptagningsområde, säger Fredrik Johanson, VD för Woody Bygghandel AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Glenn Nilsson, VD AB Knut Lindgren i Urshult 0477-48771
Sten Nilsson, VD Tingsryds Järn AB 0477-55432

Om AB Knut Lindgren Woody Bygghandel
AB Knut Lindgren är en familjeägd bygghandel med 10 anställda och beräknas omsätta 40 miljoner 2017. Man ingår i Woody Bygghandel, en bygghandelskedja med drygt 6 miljarder i omsättning och fler än 90 anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten.

Om Tingsryds Järn
Tingsryds Järn är en bygg- och järnbutik i Tingsryds centralort med fina traditioner som har 8 anställda och omsätter 26 miljoner. De ingår i XL Bygg.

Läs mer

Woody Bygghandel öppnar i Tingsryd

PoG Woody Bygghandel öppnar ny filial utanför Lund

PoG Woody Bygghandel AB är ständigt i rörelse. Att den nya proffsanläggningen i Helsingborg står färdig sommaren 2018 är redan känt. Under våren 2019 flyttar man även flaggskeppet från Södra Sandby till en helt ny proffsanläggning i Hjärup som är på ca 4 500 m2, helt under tak och skräddarsydd för proffsbyggaren. I och med detta visar PoG att man vill fortsätta ta marknadsandelar i Skåne!

PoG Woody Bygghandel AB är ständigt i rörelse! Att den nya proffsanläggningen i Helsingborg står färdig sommaren 2018 är redan känt. Under våren 2019 flyttar man även den historiska bygghandeln (anno 1904) och flaggskeppet från Södra Sandby till en helt ny proffsanläggning av modernare mått. Med en ny anläggning på ca 4 500 m2, helt under tak och skräddarsydd för proffsbyggaren visar PoG Woody Bygghandel att man vill fortsätta ta marknadsandelar i Skåne – nu i Hjärup, ett par minuter utanför Lund!


Historia vs framtid
Kalle Gustafsson, ägare och VD, berättar med både energi och lite vemod om den nya filialen. 

- Att flytta bygghandeln, som min farfar och far byggt, från bolagets hjärta känns naturligtvis i själen, men beslutet är helt rätt med tanke på rådande marknadssituation och bolagets tydliga mål och visioner, berättar Kalle. Det är ingen hemlighet att PoG etablerat sig starkt i storstadsregionerna och vi kommer med denna flytt stärka vår position utmed E22:an och E6:an ytterligare.

Tomten i Södra Sandby kommer framöver att läggas ut till försäljning och ge plats för nya bostäder i byn, vilket glädjer Kalle. Med tanke på bostadsbristen som råder just nu, så ser vi mycket positivt på just denna typ av lösning, menar han.


PoG Woody Bygghandel 2018-2020
Det är få bygghandlare som har både modet och musklerna att bygga nytt från början, men det är definitivt proffsen till gagn. Proffsanläggningen utanför Lund (och Helsingborg också för den delen) kommer att påminna om den nya anläggningen som byggdes i Malmö 2015. 

- Vi börjar bli vana att rita nytt och modernt, skrattar Kalle! Alla som arbetar professionellt med byggprojekt vet hur viktigt det är att kunna göra snabba och smidiga inköp i en välorganiserad bygghandel.

Förutom de två nya anläggningarna i Helsingborg och Lund, så är man även igång med bygget och expansionen av Distributionslagret, som kommer att ligga kvar i Södra Sandby. Ett nytt område på ca 8 000 m2 kommer att ge plats åt ett nytt och större virkeslager bland annat.

- Med tanke på att bolagets omsättningstillväxt de senaste åren och tydliga strategiska mål kommande 5-årsperiod, så krävs mer plats åt större volymer helt enkelt, berättar Kalle. Vi vill tveklöst utöka vår ledning som den bäste bygglogistikpartnern i Syd, inte stanna upp och vara nöjda.


Utveckla eller avveckla
Energin och målmedvetenheten som omger PoG och Kalle går inte att missuppfatta!

- Bygghandelsbranschen är inne i en mycket spännande och för vissa turbulent tid. För min del handlar livet lite förenklat om att gasa eller bromsa, att utveckla eller avveckla. De personer som känner mig vet att jag hellre gasar mig ur en kurva än motsatsen. Det tänker jag fortsätta med, om någon råkar undra, avslutar Kalle med ett leende!!

För mer information kontakta:
Kalle Gustafsson, VD, PoG Woody Bygghandel. kalle.gustafsson@pog.se 046-272 50 01

PoG Woody Bygghandel bedriver professionell bygghandel från 6 butiker i Skåne; Malmö, Södra Sandby, Hörby, Sjöbo, Tomelilla och Borrby samt ett välutvecklat logistikcenter i Södra Sandby. Från webshop.pog.se går det att beställa hela sortimentet för hemleverans. 

PoG Woody Bygghandel är ett stabilt familjeföretag i tredje generationen med ca 100 anställda och med en budgeterad omsättning på drygt 450 Mkr kronor för 2017.

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med drygt 6 miljarder i omsättning och fler än 90 anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning. Mer info på www.woody.se

Läs mer

PoG Woody Bygghandel öppnar ny filial utanför Lund

Tränare hyllas för sin insats inom ungdomsfotbollen!

För sjätte året i rad delade Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Woody Bygghandel ut Woody Ungdomsledarstipendiet till tränare och ledare som föregår med särskilt gott exempel inom ungdomsfotbollen. I år gick stipendiet till 28 eldsjälar som fick två unika utbildningsdagar tillsammans med förbundskaptener, tränarutbildare och spelarlegender.

För sjätte året i rad delade Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Woody Bygghandel ut 
Woody Ungdomsledarstipendiet till tränare och ledare som föregår med särskilt gott exempel inom ungdomsfotbollen. I år gick stipendiet till 28 eldsjälar som fick två unika utbildningsdagar tillsammans med förbundskaptener, tränarutbildare och spelarlegender. 

Skjutsa tonåringar, planera träningar, tvätta matchtröjor, prata med föräldrar, administrera cuper och bygga en grym känsla i laget. Att vara fotbollstränare är så mycket mer än att öva på fina passningar. Ändå är det få som uppmärksammar deras insats. Det här vill Svenska Fotbollförbundet och Woody Bygghandel ändra på genom Woody Ungdomsledarstipendiet och riktar nu strålkastarljuset mot 28 ledare och tränare runt om i landet. De har var och en nominerats av representanter inom fotbollsrörelsen för att de på ett föredömligt vis engagerat sig i spelarna, tagit ansvar för deras utveckling och spridit glädje omkring sig. 

- All den tid som tränare och ledare lägger ned på att utveckla barn och ungdomar inom fotbollen bäddar inte bara för framgångsrika landslag. De lägger grunden för att vi ska vinna samhällsmatchen. Fotbollen är en lagsport där ungdomarna möter människor med olika bakgrund, olika förutsättningar och olika inställningar. Här är ledaren oerhört viktig för att förmedla respekt, laganda och samspel, något som ungdomarna kommer att ha med sig resten av livet. Bra ledare gör skillnad och med det här stipendiet vill vi på Svenska Fotbollförbundet visa vår uppskattning för det arbete som görs ute i föreningarna, kommenterar generalsekreterare Håkan Sjöstrand. 

Woody Ungdomsledarstipendiet instiftades 2012 för ledare och tränare inom breddfotbollen och riktar sig till dem som har hand om 12 ­– 15-åringar. I år har juryn utsett 28 tränare från 23 föreningar.

- På sex år har Woody Ungdomsledarstipendiet premierat 220 tränare och ledare. De i sin tur ansvarar för att närmare 7 000 ungdomar ska utvecklas och glädjas med fotbollen. Om vi genom det här stipendiet kan ge tränarna ny kunskap så att de i sin tur kan fortsätta inspirera spelarna inom idrotten, så har vi lyckats. Vi vet vad fotbollen betyder för ungdomarna och samhället på lokal nivå. Det känns väldigt bra att få lyfta fram hjältarna utanför plan, de som finns där för våra tonåringar, säger Mikael Tykesson, marknadschef på Woody Bygghandel.

Stipendiet består av en skräddarsydd utbildning där den nya vägens spelarutbildning står i fokus. I år medverkade Pia Sundhage, tidigare förbundskapten för damlandslaget, Peter Gerhardsson, förbundskapten för damlandslaget, Anders Bengtsson, tränarutbildare, liksom spelarlegenden och expertkommentatorn Jesper Blomqvist. Under två dagar fick stipendiaterna lära sig om nya metoder och trender inom fotbollen, utöva praktiska träningsmoment samt utbyta erfarenheter med likasinnade.

För mer information, kontakta:
Mikael Tykesson, Marknadschef, Woody Bygghandel AB, 070-215 75 37 mikael.tykesson@woody.se
Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen, Svenska Fotbollförbundet, 070-303 04 45 per.widen@svenskfotboll.se

Dessa får Woody Ungdomsledarstipendiet 2017:

Daniel Wallberg Torsåkers IF (F06)
Per Olof Englund Torsåkers IF (P05)
Andreas Karlsson Stenstorps IF (F01-03)
Antoine Meunier Näsets SK (P01)
Emil Jylhänlahti Borås AIK (F03-06)
Robert Hjort Åby IF (P02/04)
Alexander Runersten IFK Haninge (P03:2, P10:6)
Christian Soume Nya Södertälje KFF (P03)
Claes Cardell Jarlabergs IF (P05)
Melissa Besara IFK Tumba FK (F01/03)
Robert Örnehag Hudiksvalls Sportklubb (P15)
Ola Ehrenberg Myckle IK (F04)
Mikael Stenlund Myckle IK (F04)
Joakim Lilja Norra Fågelås IF (P15)
Robin Åhman IFK Arvidsjaur FK (P03-05)
Emil Åhlberg Norrtulls SK (P02)
Mikael Ågren Trollhättans BoIS (P01/02)
Andreas Cervin Katrineholms SK KF (P02)
Anders Edlund Gnosjö IF (P14)
Niclas Bratt Vallens IF (F03)
Niklas Ottosson Vallens IF (P03)
Andre Matty Nya Södertälje KFF (P04/05)
Sanjin Kozomara Skyllbergs IK (P03-05)
Ronan Farrelly Billesholms IK (F02-03)
Sandra Tollin Bergsjö IF (F13)
Pernilla Karlsson Bergsjö IF (F14)
Fredrik Gunnarsson BK Tinnis (F04)
Marcus Järvensivu IFÖ Bromölla IF (F15)


Om Woody Ungdomsledarstipendiet: 
Woody Ungdomsledarstipendiet är ett samarbete mellan Woody Bygghandel och Svenska Fotbollförbundet och instiftades 2012. Stipendiet finns till för att lyfta fram ungdomstränare inom breddfotbollen som tränar pojk- och flicklag i åldern 12-15 år och har minst tre års erfarenhet. Stipendiet består av två utbildningsdagar kring fotbollens pedagogik, trender och utveckling.

Nominering och jury:
Nomineringen av kandidater har skett över hela landet och har varit öppen under maj – augusti 2017. Juryn som utsett de slutliga stipendiaterna består av representanter från Svenska Fotbollförbundet och Woody Bygghandel.

Läs mer

Tränare hyllas för sin insats inom ungdomsfotbollen!

Uppgradera dörren!

Dags att uppgradera dörren! När det gäller dörrbytet finns det många möjligheter, men några element är viktigare än andra: säkerhet, ljudisolering och tålighet, till exempel. Och låt oss inte glömma stilen som ofta spelar en stor roll i dörrvalet. Inspireras av våra dörrtips för att ge de bästa råden till dina kunder och hjälpa dem välja lösningarna som passar deras projekt.

 Silence – den tysta dörren

Vad kan man ställa för krav på en entrédörr i markplan och en loftgångsdörr? Den måste givetvis vara ljudklassad och ha ett bra skydd mot inbrott. Helst ska den också gå att få i valfri kulör. Väljer du dörren Silence från Swedoor så får den allt detta. Plus möjligheten att kombinera med ännu fler egenskaper som extra brand-/rökskydd och utökad säkerhet. Den har dessutom en patenterad konstruktion med tre bakkantssäkrade gångjärn. Optimal för loftgångar, med andra ord.

 

 

Kvarterets läckraste dörrhandtag

För de av dina kunder som vill imponera på sina grannar, så är det här ett bra sätt. Grunda lanserar nu tre nya handtag under varumärket Hvid Interor som kommer att få flera att höja på ögonbrynen. De är alla elegant svarta! Välj mellan trendig, stilren och klassisk form.

 

 

 

Ny dörrstandard från NorDan

Nu har en redan bra ytterdörr blivit ännu bättre. NorDan har genomfört en ny standard på alla sina ytterdörrar i Bor-serien. Den innebär att tjockleken utökas från 59 mm till 69 mm, vilket förstås förbättrar både värme- och ljudisoleringen. Det gör också dörren tyngre, vilket kompenseras med att alla dörrar nu får tre gångjärn, utspridda jämnt längs ryggen för att skapa bättre stabilitet i topp och botten. Dessutom impregneras alla karmar enligt NTR-B. Det skyddar mot röta och förbättrar formstabiliteten ytterligare.

 

Tjuvskrämmaren

 

Med den här lampan ovanför entrén kan inga objudna gäster komma smygande. Den har en ljus- och rörelsedetektor och tänds automatiskt så fort någon närmar sig. LED-lampa med batteridrift för enkelt montage.

 

 

Behöver du ett handtag?

Varför pratas det så mycket om dörrvalet, men så lite om själva handtaget? Det är ju ändå det man tar tag i, flera gånger per dag dessutom. Hvid Interior är ett svenskt varumärke med ett ovanligt stort utbud av dörrhandtag formgivna just för våra skandinaviska hem. I deras sortiment av handtag för både inomhus som utomhus, så finns något för alla smaker och stilar. Några av handtagen har en ovanligt enkel monteringsteknik utan skruvar. Det är lika enkelt som det låter – Easy Click.

 

Läs mer

Mindre pappersarbete – mer snickarjobb

Om man kunde minska risken för missförstånd och felbeställningar för fönster, så skulle vi alla vinna mycket på det. För dig som snickare skulle det innebära ännu fler och mer lönsamma fönsterjobb. Svenska Fönster är en tillverkare som gjort något åt detta genom att utveckla snickarappen Fönstra tillsammans med bygghandeln och fönstersnickare. Tanken är att du ska kunna få korrekta offerter snabbare från din bygghandlare. 

En av dem som varit med och tagit fram den nya appen är Bengt Johansson, egenföretagare och snickare sedan 35 år tillbaka. 

"Till villor och enstaka lägenheter kommer det här att fungera jättebra. Vi småföretagare drunknar i pappersarbete. Ibland får jag sitta mer på kontoret än vara ute och snickra, och så tycker jag inte att det ska vara."

 

Bengt fortsätter med att beskriva hur det har gått till när han beställt fönster tidigare. 

"Man har varit hos en kund och skrivit ned deras önskemål om fönster, persienner och allt möjligt på ett papper, som man sedan lämnar till bygghandlaren och de skriver in det i systemet. Ju fler led, desto större är risken att det blir fel. Dessutom tar det tid."

 

Fönstra finns nu att ladda ned och den kopplas direkt till din lokala bygghandlare. Du skriver in dina fönsterönskemål i din smartphone eller surfplatta, kompletterar med annat material, tid och ROT-avdrag. Fönstra och bygghandlaren svarar med en automatisk eller personlig offert. Oavsett vilket alternativ som har valts, så kommer det nu att gå mycket fortare att få sin offert och sedan lägga order. Risken för fel minimeras och pappersarbetet för dig minskar. Fönstra kommer från Svenska Fönster som tillverkar SP Fönster och Traryd Fönster.

Läs mer

Mindre pappersarbete – mer snickarjobb

Flytta ut i trädgården

Sommaren är äntligen här och med det vill man flytta ut och njuta av de långa, härliga sommarkvällarna. Med det nylanserade uteköket JABO Horizon blir det lättare att laga mat ute och skapa en snygg helhet. För att tillägga det där lilla extra till middagen krävs även smarta ljuslösningar, kika på vår sammanställning. Välkommen ut i trädgården!

Ska vi äta ute ikväll?

Frasen, äta ute ikväll, har fått en helt ny innebörd. Nu lanseras JABO Horizont utekök som lätt skapar en både inspirerande och praktisk plats för sommarens kulinariska eskapader. Ute har man ju allt inom räckhåll: kryddträdgård, grönsaker och grill. Passa på att tipsa dina kunder om hur lätt det är att ta tillvara på möjligheterna som deras trädgård erbjuder. Köket har en 80 cm rostfri bänkskiva och finns i såväl tryckimpregnerat som färdigmålat, i vitt eller svart. Det kan med fördel kompletteras med en matchande skärm för att skapa en snygg helhet.

 

Har du några ljusa idéer?

Många lägger stor möda på sina trädgårdar och uteplatser, men glömmer ofta ljussättningen. Genom att ljussätta trädgården, så kan man ge hela huset ett lyft och skapa en tryggare plats med bättre uppsikt, vilket gör den mindre attraktiv för ovälkomna gäster.  

Med dagens smidiga 12-volts system har du själv möjlighet att skapa vackra och praktiska ljussättningar åt dina kunder, utan att anlita en behörig elektriker. Med Gelias stora utbud av trädgårdsbelysning är det lätt att lysa upp platser och objekt som man vill framhäva, eller gångar.

 

Planera ljussättningen

Börja med att gå igenom vilka platser och objekt din kund vill framhäva och välj sedan lämplig belysning. Ljussätt gångvägar och terrasser med ljuspunkter längs sidorna som orienteringsljus. Tänk också på det indirekta ljuset som skapas av riktade ljuskällor mot objekt och fasader. Dammar är särskilt tacksamma att belysa, både med lampor nere i vattnet som lyser uppåt, och armaturer från sidorna som belyser ytan och området runt omkring.

 

Ett bra tips inför installationen är att provbelysa först, för att se om din kund blir nöjd. Sätt ut armaturerna, lägg ut kablarna och invänta mörkret. Är kunden nöjd, så gräver du ned kablar och installerar färdigt.

 

 

”Välj armatur efter önskad effekt, till exempel riktat ljus, större spridning, ljus uppåt, ljus nedåt, starkare ljus eller svagare ljus. På flera armaturer kan man byta ljuskälla om man vill skapa effekter med till exempel ett kallare ljus som kontrast mot varmvitt ljus.”

Läs mer

Flytta ut i trädgården

Skönare uterum

Uterumslösningarna blir bara mer och mer energieffektiva. Senast i raden är svenska Santex med sina värmeisolerade och kvalitetssäkrade system för uterum: vikdörrar, skjutdörrar och tak.

De har inte bara energieffektiva 2- och 3-glasfönster utan också aluminiumprofiler med isolatorer som förhindrar köldbryggor. Det minskar värmeläckaget dramatiskt. Dessutom kan man välja till s k energiglas med en beläggning som får värmen att ”studsa tillbaka” in i rummet och som gör att man behåller värmen längre. Allt för att kunna förlänga utesäsongen ytterligare.

 

Santex sätter P

Numera är Santex alla produkter för uterum P-märkta, vilket säkerställer att alla led från råvara till färdigt uterum uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs på bl a vatten-, luft- och vind-täthet. P-märkningen är en trygghet för både dig och dina kunder, och dessutom ett kvitto på att Santex levererar en genomgående hög kvalitet.

 

 

Läs mer

Skönare uterum

Poolinspiration

Är dina kunder sugna att bygga en pool i år? Vi har sammanställt tips på poolinspiration för att hjälpa dig att visa vilka lösningar som passar deras projekt allra bäst. Från poolvägg till däck och bastu, här hittar du de hetaste produkterna för att planera en poolbyggnad denna sommar.

En pool för generationer

En murad pool med gjuten grund blir både stabil och hållbar. Vanligtvis kommer trycket på en murad vägg från utsidan, men när det gäller en poolvägg kommer trycket istället inifrån varför hela konstruktionen behöver hänga ihop. Armeringen måste sträcka sig från plattan och upp i väggarna. Utförs arbetet korrekt med beprövat material kan poolen komma till glädje för ett flertal generationer, vilket givetvis är ett bra säljargument. Ett smidigt och tillförlitligt sätt att mura en pool på, är med Finjas Murblock Fördel. Det är marknadens lättaste block och dessutom både greppvänligt och ihåligt, vilket gör att poolen byggs både snabbt och säkert. 

 

 

 

Cool pool lättare

Inget går upp emot en riktigt stabil och bra pool, och inget sätt är förmodligen enklare och säkrare än att gjuta den med Sundolitt Kub - färdiga block i EPS. Det är ett fantastiskt material för just sådana här ändamål. Väggar av EPS-block är lättarbetade, säkra och isolerar väldigt väl. De är också lika enkla att jobba med, vare sig det ska vara en markplatta, pool eller väggar till ett hus. Sundolitt är en av Europas ledande tillverkare av EPS-isolering för grunder , väggar och tak. Tack vare en ny enkel monteringsanvisning kan du lättare bygga en pool.

 

 

Det idealiska pooldäcket

 

Den som satsat pengar på en fin pool är säkert också intresserad av ett snyggt och exklusivt pooldäck. Varför inte rekommendera ett solitt däck av träkomposit med ett minimum av underhåll. Det behöver aldrig oljas och man slipper synliga skruvskallar. Den mjuka, behagliga ytan är snäll mot fötterna och garanterat fri från flisor. Ett bra exempel på det är gop Woodlon, solida boards av hög kvalitet. De är tåligare än andra och kan läggas med glesare regelavstånd än för hålade boards. Ändå ger det ett stabilt däck med lång hållbarhet. Det finns i två utföranden, med en rillad yta eller en yta med vacker trästruktur. Det finns också i flera naturliga färger. Woodlon Elegance har ett unikt ytskick som kapslar in boarden och gör den extra motståndskraftig mot repor och fukt - idealisk runt poolen med andra ord. Därför erbjuder de också upp till 25 års garanti.

 

Hetare bastubyggen

Att bygga bastu är lite av en konst. Särskilt nu när det blivit så mycket mer komplext med så mycket större möjligheter för inredning, träslag, aggregat, fönster, ventilation, belysning etc. Då kan det vara skönt att ha att göra med någon som verkligen kan det här och som ger dig professionell hjälp och råd. Exacta i Eskilstuna är specialisten just på bastubyggen. De har inte bara ett brett och komplett produktutbud, de kan dessutom hjälpa dig med allt ifrån planeringen till ritningen och tekniken, och faktiskt med hela projekteringen. Utnyttja det nästa gång du får ett bastujobb.

 

Läs mer

Poolinspiration

Miljövänliga träfasader

Intresserad av miljövänliga lösningar till fasaden? Mycket har hänt inom trä- och virkesområdet de senaste åren och det finns nu ett antal nya produkter och material att använda för dig som vill vara lite extra miljömedveten. Nedan kan du läsa om några av de snygga alternativ som finns på marknaden.

Den vackra mirakelpanelen

Det händer fantastiskt mycket inom trä- och virkesområdet just nu. Man forskar fram och utvecklar nya produkter och material med förbättrade egenskaper. Ett bra exempel är OrganoWood®, ett miljöklassat och modifierat panelvirke med egenskaper utöver det vanliga. 

 

Motståndskraft

OrganoWood® är ett naturfärgat virke som blir vackert silvergrått i samklang med naturen. Panelen har hög motståndskraft mot rötangrepp, ett förstklassigt flamskydd och förbättrad formstabilitet. Råmaterialet är nordisk gran som modifierats med den pris-belönta och patenterade OrganoClick®-teknologin för modifiering av biofibrer. Med teknikens hjälp binds kiselämnen med kemiska bindningar till ved-fibrerna och skapar en miljö där rötsvamparna inte trivs. Dessutom är kiselämnena obrännbara, vilket ger virket dess flamskydd. Virket har även djupbehandlats med ett träskydd som minskar risken för ytlig påväxt och ger en yta som med tiden blir vackert silvergrå.

 

Värmebehandlat uppåt väggarna

Nu finns värmebehandlad ask, s k TermoAsk, även som ytterpanel från Moelven. Brädorna är ändspontade så du på ett snyggt sätt skarvar ihop dem löpande. Panelen har ett bra rötskydd, är miljövänlig och vacker. Utan behandling blir TermoAsk vackert grå med tiden, men med olja behåller du den mörkbruna nyansen. TermoAsk finns även att få med andra behandlingar.

Läs mer

Helt rätt från början!

Nu blir det lätt att hitta rätt målad fasadpanel!

Lägre totalkostnader

Allt fler snickare inser att totalekonomin blir så mycket bättre med industriellt målade panelbrädor, trots att de kostar mer i inköp. Man sparar tid både vid projektering och montering. Industriellt målade panelbrädor betyder också ett förbättrat väderskydd vid monteringen, vilket ökar tryggheten och flexibiliteten. Ett problem har dock varit att det inte funnits ett enhetligt system för kvalitetssäkringen av målningen. Men det är numera historia.

 

Svenskt Trä lanserar nu CMP, Certifierad Målad Panel. CMP säkerställer höga krav på såväl panelvirket som färgen, fuktkvoten och målningen. Tillverkningen av certifierade produkter är dessutom väl dokumenterad och spårbar. Virket till CMP-panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. Likaså är färgerna testade och godkända av tredje part. De är specialanpassade för utvändig målning och appliceras alltid i exakt rätt mängd. Tack vare de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs också underhållsintervallen på träfasaden, vilket givetvis också bidrar till en bättre totalekonomi.

 

Grundmålad eller mellanstruken?

Använder du CMP-godkända panelbrädor, så är du garanterad att den industriella målningen är optimal och gjord på torra, rena ytor. CMP-panelbrädorna är sedan förpackade och skyddade från vädrets makter ända fram till bygghandeln och dig. CMP-panelbrädorna finns idag i två ytbehandlingsklasser, en grundmålad, CMP-G samt en grundmålad och mellanstruken, CMP-GM.

  

Två ytbehandlingsklasser

CMP-godkända panelbrädor märks individuellt för att informera om vilket ytterligare arbete som behöver göras. Varje bräda märks med ytbehandlingsklass, certifikatsnummer och spårbarhetsnummer. 

CMP-G

Grundmålade panelbrädor, skyddar träet mot fukt och säkerställer god vidhäftning för nästa färgskikt. Ska målas färdigt med två skikt täckfärg inom 12 månader.

 

CMP- GM

Grundmålade och mellanstrukna panelbrädor. Täckfärgen skyddar träytan effektivt mot vädret och mögel- och algpåväxt. Ska slutstrykas med täckfärg en gång inom 12 månader.

Läs mer

Helt rätt från början!

Alla vill ha mer glas

Trenden är tydlig. Allt fler kunder vill ha stora anpassade glasade ytor på sina hus, t o m hela gavlar och fasader. Man vill släppa in mer ljus och öppna upp sina rum mot naturen. Det är numera möjligt, tack vare den snabba utvecklingen inom området. 

En av de ledande i den utvecklingen är Elitfönster som idag erbjuder fullständigt skräddarsydda lösningar till den som vill bygga i glas. Bra exempel är deras moderna lyft- och glidskjutdörrar och deras olika glastyper, t ex solskyddsglaset som blockerar värmestrålningen och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. De har även glas som blockerar UV-ljuset och inte bleker golv, mattor och soffor.

Flexibel

Flexibel är namnet på Elitfönsters möjligheter att skapa fullständigt unika fönsterlösningar till kunderna: runda, trekantiga, fyrkantiga, stora, små, smala och avlånga. Allt tillverkas dessutom i samma höga kvalitet och med samma fina prestanda som deras övriga fönster; låga u-värden och bra ljudvärden. Man kan också välja glastyp, färg och aluminiumbeklädnad om man vill.

Läs mer

Alla vill ha mer glas

Husets viktigaste del - beställ den rätt

Takstolar är en oerhört kritisk del av husbygget. Det finns ingen anledning att chansa med beställningen genom att t ex anlita en icke-certifierad tillverkare eller att slarva med uppgifterna. Särskilt som de inte ens är särskilt dyra.

Sverige har idag 80-100 takstolstillverkare och av dem är ca 70 certifierade. Om du anlitar en icke-certifierad tillverkare tar du en onödigt stor risk, särskilt med tanke på att det är obligatoriskt med CE-märkta takstolar. CE-märkningen är en garanti för att de klarar den belastning som utlovas. Takstolar måste projekteras och tillverkas på ett fackmannamässigt sätt för att klara takets tyngd. 

 

Lönsamt att beställa

– Trots att det egentligen handlar om en rätt komplex produkt med mycket kunskap bakom, så är beställda takstolar relativt billigt, hävdar Björn Wessman och Fernando Gutiérrez på Varberg Timber. Hur man än räknar, så blir det alltid billigare att beställa än att försöka tillverka dem själv, särskilt med tanke på alla regler som omgärdar tillverkningen. Det är också betydligt mer praktiskt. Sett ur ett byggarperspektiv är ett tätt tak ett av husbyggets allra mest kritiska moment. Det gäller att skapa skydd mot väder och vind så snabbt som möjligt. Därför blir en korrekt leverans av takstolar extra viktig. För att undvika missförstånd och se till att din beställning blir så smidigt som möjligt, så är det fyra steg som du bör tänka på.

 

Woody tipsar

Många av de certifierade tillverkarna hittar du via Svenska Takstolsföreningens hemsida: stak.org

 

Takstolsbeställningen i fyra viktiga steg:

 

1. Framförhållning

Planera in din beställning av takstolar tidigt i processen. Det finns inga standardprodukter som ligger och väntar på lager, utan allt måste projekteras och tillverkas efter beställning och det kräver tid. Dimensionering och konstruktion avgörs från fall till fall. Normalt tar hela tillverkningen 3 - 4 veckor, men det kan bli betydligt längre vid högsäsong.

 

2. Underlag

Om det ska bli rätt från början så krävs ett bra och komplett underlag för projekteringen. Skisser och uppskattningar duger inte. Tillverkarna behöver bygglovsritningarna, inget annat. Det är inte bara för att se måtten, utan även för att få veta vilket typ av tak som ska ligga på och vilken snözon det handlar om. Ett korrekt underlag är det säkraste sättet att skynda på produktionen och leveransen. Lika viktigt är förstås att man också följer ritningen när bygget sätter igång, d v s att bottenplattan inte gjuts på en höft och att väggarna är resta exakt enligt ritningen. Noggrannhet är a och o för ett lyckat resultat.

 

3. Bekräftelse

När beställningen är mottagen får du tillbaka en orderbekräftelse med bland annat mått och antal. Kontrollera att allt stämmer och återbekräfta så snart som möjligt. Är allt rätt så startar produktionen omgående. Observera att minsta lilla ändring efter detta kräver en ny projektering, nya beräkningar och ny produktionsstart. Sånt drar ut på tiden.

 

4. Leverans

Takstolarna levereras ut till bygget med kranbil på överenskommen dag och tid. I nio fall av tio vill byggare också att takstolarna lyfts på plats under monteringen. Det är en liten extra kostnad i sammanhanget, som sparar väldigt mycket arbetstid och ansträngning. För en vanlig villa kräver takstolsresningen kanske ett par timmars arbete för två snickare. Vid leveransen överlämnas också all dokumentation.

Läs mer

Husets viktigaste del - beställ den rätt

Brinner för betong

Varför är betong så hett just nu? Alla verkar vilja ha inredning i betong. En som vet mer om det och faktiskt också bidragit till den starka betongtrenden, är Marcus Fornborn på Svensk Betongdesign.

– Efter att ha varit anställd betongarbetare i tolv år, så startade jag eget för tre år sedan, berättar Marcus. Allt började med att tjejen ville ha en bänkskiva i betong. Det ena ledde till det andra och snart stod jag i farsans garage och gjöt bänk­skivor på kvällar och helger. Med tiden blev det så mycket att jag sa upp mig och startade Svensk Betongdesign.

 

Trendig krog

– Rätt snart fick jag också kontakt med en ung och hungrig arkitekt som i sin tur fått i uppdrag att inreda en trendig lägenhet. Det jobbet ledde sedan till nästa - att inreda en helt ny tuff krog i industriell stil med mycket betong
och stål.

 

Betongtrenden bara växte och vi med den. Plötsligt ville alla ha slipade betong­golv och bänkskivor, handfat och t o m badkar i betong. Det var med andra ord rätt bra timing att starta eget i den här branschen. Nu har vi vuxit till sju man med en egen verkstad på 300 m2.

 

Skitsnygga golv

– Vi har idag en bra blandning av vanliga betongjobb och inredningsdetaljer. Sånt är ju lite roligare. Då får man en chans att träffa slutkunden och höra deras uppskatt­ning. Synliga betonggolv är fortfarande mycket efterfrågat. Vi pigmenterar dem ljust, glättar och polerar dem. Det blir skitsnyggt! Något annat som blir alltmer populär är markbetong, dvs gjutna betong­plattor med struktur och mönster. Det är stort i USA och nu på väg in på den svenska marknaden. Jag har en man som jobbar enbart med det och han har fullt upp.

 

– Många jobb får vi via vår betongleve­rantör, via Woody Bygghandel Orminge Trä och andra byggkontakter, men in­tresset har också spridits via Instagram. Svensk Betongdesign har faktiskt 3800 följare där!

 

Läs mer

Brinner för betong

Sveriges enda svanenmärkta fönster

Det är inte lätt att ta fram fönster som klarar kraven för miljömärkningen Svanen. Produkterna måste minska energiåtgången ordentligt och hålla hög kvalitet. I dag är det bara två fönstervarumärken i Sverige som får bära Svanen – SP Fönster och Traryd Fönster.

SP Fönster och Traryd Fönster tillverkas i Edsbyn, i en av Sveriges mest moderna och miljövänliga fabriker. Här arbetar man för miljön i alla led – från furan i de närliggande skogarna till transporter av färdiga fönster. Den största miljövinsten görs i måleriet där man enbart använder vattenburen färg och impregnering.

 

Läs mer

Sveriges enda svanenmärkta fönster

Trolla bort trallskruven

Hidden Decking System, HDS, innebär att skruven monteras i sidan av trallbrädan med hjälp av ett monteringsverktyg och specialbits. Slutresultatet blir snyggt och rent, inga synliga skruvar, inga flisor och sprickor.

När Andreas Skyttberg, på Skyttberg entreprenad och bygg, hörde talas om ESSVEs nya system för dolt trallmontage, HDS, var han skeptisk. Tidsödande och krångligt, tänkte han, vis av erfarenhet från liknande lösningar. Efter att ha skruvat 160 kvadratmeter kärnfurutrall med den nya skruven är åsikten en annan.

 

 "Fantastiskt fint resultat!"

 

– Det blir ett fantastiskt fint resultat. Me­toden ger fina träslag ännu ett lyft. Skönt att slippa de fula linjerna som skruvskallar annars bildar på stora ytor. Jag föreställde mig att det skulle bli både krångligt och tidsödande, men eftersom vi stod tre snickare på rad med varsitt verktyg fick vi upp ett bra tempo. Jag trodde även att den medföljande bitsen skulle nöta på träet, eftersom skruven skråskruvas. Men det finns ett inbyggt stopp som gör att man varken slirar eller skruvar för långt.

 

Till vilka kunder kommer du nu föreslå HDS?

– Alla vill ju ha en trall idag, vi är nerlusade med jobb. Våra uppdragsgivare bor i allt från lägenheter med små balkonger till villor med stora trädgårdar. Här får vi allt oftare lämna offert på ädla träslag som både ska ge ett lyxigt intryck, och även innebära mindre underhåll.

 

Har du några tips till den som vill testa HDS?

– Köp många verktyg, annars går det långsamt. Och lägg dubbla 45-reglar när du skarvar. Eftersom du skråskruvar blir det snålt att låta två plankor dela på en 45:a. Ändträet spricker och plankan kan vrida sig.

 

Läs mer

Trolla bort trallskruven
Nästa >>