Stäng

Energideklaration

Energideklaration

Hur mycket energi använder huset? Vilka åtgärder kan göras för att använda energin effektivare och samtidigt behålla ett gott inomhusklimat? Svar på detta hittas i byggnadens energideklaration.

Lagen om energideklarationer har ändrats under åren och ytterligare förändringar kommer att ske framöver. Detta på grund av att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats och kommer med stor sannolikhet att arbetas om ytterligare framöver. Det har också funnits ett behov av att effektivisera och utveckla systemet för energideklarationer. Exempelvis ska energideklarationer alltid kunna visas upp och även överlämnas om fastigheten säljs eller hyrs ut, med några undantag.

Gäller ditt byggprojekt ett nytt hus ska detta deklareras senast två efter uppförandet, kolla upp vilka regler som gäller för just ditt projekt.

Deklarationen ska göras av oberoende expert på uppdrag av ägaren och gäller i tio år. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för att få veta mer om energideklarationer inför ditt projekt eller för att få kontaktuppgifter till energiexperter.

Länkar