Stäng

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler

BBR, som står för Boverkets byggregler, gäller för svenska byggnader. BBR är en samling av föreskrifter och allmänna råd till Plan- och bygglagen, Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Förordningen om tekniska krav på byggnadsverk och Förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. BBR reglerar bland annat buller, säkerhet, utformningar, brand, energihushållning med mera. Reglerna gäller enbart för byggnader och endast vid nybyggnad (uppförande) och tillbyggnad (då byggnadens volym ökar).

Boverkets byggregler (BBR) har genomgått förändringar under åren och dessa berör exempelvis tillgänglighet, bostadsutformning, säkerhet vid användning och rumshöjd. Reglerna i dessa avsnitt, har fått en grundlig genomarbetning och anpassats till europastandarder. Om ditt projekt har påbörjats sedan tidigare, kan det omfattas av gamla regler. Kolla därför upp vad som gäller för just ditt projekt och fråga gärna din Woody-rådgivare för hjälp och råd.

För dig som är byggare är det viktigt att vara uppdaterad och påläst kring Boverkets byggregler. Ta reda på vilka skyldigheter du som entreprenör har, och vilka lagar och regler som gäller för din kund. Att tipsa och råda din kund om dennes ansvar hjälper er att undvika framtida tvister. Det ger också dig som byggare ett förtroende från kunden och ett professionellt intryck.

Boverkets Byggregler är indelade i ett antal avsnitt för att läsaren lättare ska kunna orientera sig. Först kommer en inledning, därefter följer ett antal kapitel om bland annat tillgänglighet och bostadsutformning, bärförmåga och stadga, brandskydd och energihushållning.

Läs gärna igenom del 1 i BBR, om de juridiska sambanden mellan regler och föreskrifter för att få en generell bild om hur det fungerar. De övriga delarna kan du överskådligt titta igenom och senare mer grundligt studera i de delar som blir aktuellt beroende på ditt byggprojekt. Lägg gärna rubrikerna och kapitelindelningen på minnet så har du en bra grund. 

LÄNKAR