Välj anläggning
 
 • Stäng

  Woody Bygghandel - ett miljömedvetet val

  Vi på Woody Bygghandel arbetar med att miljöcertifiera alla Woody-bygghandlare enligt ISO 14001. Idag har över 80 % denna certifiering. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan både vad gäller produkter, transporter, energi och avfallshantering. Våra bygghandlare genomgår en noggrann miljörevision varje år och hos våra leverantörer gör vi miljöbedömningar och andrapartsrevisioner.

  Vår miljöpolicy

  Woody arbetar aktivt med miljöförbättringar

  I enlighet med miljöledningssystemet arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje år rapporterar bygghandlarna in sina miljöbokslut fyllda av miljöförbättringar som genomförts i verksamheten. Exempel på miljöförbättringar är energieffektiviseringar, logistiklösningar som minskar antalet transporter, återanvändning och återvinning.

  BASTA

  Majoriteten av våra byggmaterialleverantörer registrerar sina produkter i BASTA. BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

  Woody finns även representerat i BASTA:s marknadsråd för att göra systemet mer användarvänligt och därmed vara delaktiga i att farliga kemikalier fasas ut från byggbranschen.

  Därför har vi valt att förorda BASTA

  • Ett öppet system som det är fritt att söka i
  • BASTA kontrollerar kemikalieinnehållet i varje enskild del av produkten och följer EU:s regler om sammansatta artiklar (Fönster: gångjärn, karm, glas, etc.)
  • Produkter registrerade i BASTA är godkända enligt det svenska miljöcertifieringssystemet för byggnader; Miljöbyggnad
  • Icke-vinstdrivet med grund i forskning (IVL Svenska Miljöinstitutet)
  • Inga registreringar kan ske i systemet utan leverantörens kännedom 

  Läs mer om BASTA här.

  Byggpall

  Vi uppmanar våra leverantörer att använda Byggpall. Byggpall är ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning hela vägen från skog till container. Byggpall har ett fast återköpspris vilket innebär full ersättning för pallen oavsett hur trasig den är.

  Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning och återanvänds sedan. Det bidrar därför till att minska mängden byggavfall. Dessutom är Byggpall mer kostnadseffektivt än något annat system.

  Miljö- och arbetsmiljömål

  Utifrån vår Miljö- och arbetsmiljöpolicy har vi på Woody Bygghandel satt upp följande miljö- och arbetsmiljömål som vi arbetar med på våra anläggningar. Miljömålen utgår ifrån de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan och syftar även till att främja innovation och nytänkande i vårt miljöarbete. Arbetsmiljömålen utgör en grund för våra anläggningars arbetsmiljöarbete och utifrån de båda övergripande arbetsmiljömålen tar anläggningarna fram egna lokala och mätbara mål.

  Miljömål

  1. Tillhandahålla miljöanpassade produkter.
  2. Effektivisera energiförbrukning och transporter.
  3. Minskad materialåtgång genom återanvändning och återvinning.
  4. Minskad mängd och säker hantering av vårt avfall.
  5. Minimera risken för brand.
  6. Öka kundernas kunskap om hållbart byggande.

  Arbetsmiljömål

  1. Minimera riskerna på arbetsplatsen för att förhindra att arbetsskador och olycksfall uppstår.
  2. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för en god arbetsmiljö.

   

  Våra certifikat

  Vi på Woody Bygghandel arbetar med att miljöcertifiera alla Woody-bygghandlare enligt ISO 14001. Idag har över 80 % denna certifiering.

  ISO 14001 Certifikat (SV)

  ISO 14001 Certifikat (ENG)