Stäng
Isolering
48 produkter
  • Typ Betongtäckmatta
  • Längd (mm) 50000
  • Tjocklek (mm) 9
  • Typ Byggmatta
  • Tjocklek (mm) 45
  • Material Glasull
  • Typ Byggmatta
  • Tjocklek (mm) 95
  • Material Glasull
  • Typ Byggmatta
  • Längd (mm) 8000 | 5000
  • Tjocklek (mm) 50 | 100
  • Typ Distanshylsa
  • Typ Distanshylsa
  • Tjocklek (mm) 45 | 70
  • Typ Glasullsremsa | Glasullsremsa
  • Längd (mm) 9100
  • Tjocklek (mm) 30 | 30
  • Typ Lösull
  • Material Glasull
  • Typ Fasadskiva
  • Tjocklek (mm) 50
  • Material Glasull
  • Typ Fasadskiva
  • Tjocklek (mm) 50
  • Material Glasull

  Hulling snap 180 mm krt=250

  Art.nr 003938113
  • Typ Hulling
  • Längd (mm) 180
  • Längd (mm) 1200
  • Tjocklek (mm) 35 | 70 | 95
  • Bredd (mm) 555
  • Typ Markskiva
  • Längd (mm) 1200
  • Tjocklek (mm) 70 | 100
  • Typ Mellanvägg
  • Längd (mm) 1200
  • Tjocklek (mm) 45 | 70 | 95
  • Typ Isoleringskniv

  Mineralullskniv fgk

  Art.nr 004503676
  • Typ Mineralullskniv
  • Längd (mm) 465
  • Bredd (mm) 50
  • Typ Nivellskiva
  • Längd (mm) 1200
  • Tjocklek (mm) 45 | 70
  • Typ Stålregelskiva
  • Tjocklek (mm) 35 | 45 | 70 | 95 | 120
  • Typ Takboard