Stäng
27 produkter
  • Typ Betonghålsten
  • Längd (mm) 400
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Plint
  • Längd (mm) 500
  • Bredd (mm) 200

  Gränslös halva ändblock

  Art.nr 006048727
  • Typ Mursystem
  • Längd (mm) 190
  • Höjd (mm) 170

  Gränslös murkrön

  Art.nr 005292412
  • Typ Mursystem
  • Längd (mm) 380
  • Höjd (mm) 50

  Gränslös normalblock

  Art.nr 005292410
  • Typ Mursystem
  • Längd (mm) 380
  • Höjd (mm) 170

  Gränslös pelarblock

  Art.nr 005292413
  • Typ Mursystem
  • Längd (mm) 260
  • Höjd (mm) 170

  Gränslös pelarkrön

  Art.nr 005292414
  • Typ Mursystem
  • Längd (mm) 330
  • Höjd (mm) 50

  H+h multiplat 525 50*400*600

  Art.nr 006059462
  • Typ Multiplatta
  • Längd (mm) 600
  • Höjd (mm) 50
  • Typ Multiplatta
  • Längd (mm) 600
  • Höjd (mm) 75 | 100 | 150 | 200
  • Typ Lättklinkerbalk
  • Längd (mm) 1495
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Lättklinkerbalk
  • Längd (mm) 1795
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Lättklinkerbalk
  • Längd (mm) 2995
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Lättklinkerbalk
  • Längd (mm) 2395
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Lättklinker lös
  • Typ Murblock
  • Längd (mm) 590
  • Höjd (mm) 190

  Murblock bas 70

  Art.nr 002392290
  • Typ Murblock
  • Längd (mm) 590
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Murblock
  • Längd (mm) 590
  • Höjd (mm) 190

  Murblock fördel b=29 cm

  Art.nr 005454551
  • Typ Murblock
  • Längd (mm) 590
  • Höjd (mm) 190
  • Typ Murblock
  • Längd (mm) 590
  • Höjd (mm) 190