Välj bygghandel
Välj bygghandel
Följande bygghandlare säljer

Är du proffs eller konsument?

Cookies kommer att användas för att spara ditt val till nästa besök
Ta bort leverantörer
Är du säker på att du vill ta bort vald leverantör?
Du måste välja en leverantör
Utför transaktion. Vänligen vänta.

Våtrum

Att renovera ett våtrum är en stor investering och det är viktigt att det blir rätt. Det ställer därför höga krav av dig som hantverkare och installatör, både vad gäller planering och utförande. Nedan har vi på Woody sammanställt de viktigaste delarna som är bra att tänka på vid renovering av våtrum. Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta din Woody-rådgivare.

Arbete i våtrum

Våtrum skall underhållas så att det tål vatten och fukt. Det ska byggas så att fuktig luft snabbt ventileras ut. Detta för att motverka uppkomsten av fuktskador, som är ohälsosamma och kostsamma att återställa. Vad som också är viktigt, är att delarna i badrummet är utprovade tillsammans i system för att uppfylla ställda krav. Vissa delar måste just på grund av detta bytas ut samtidigt som andra delar, trots att det kanske inte var just den delen i badrummet som skulle bytas ut initialt.

Viktigt att tänka på

Vi på Woody vill på bästa sätt hjälpa dig med förberedelserna inför våtrumsarbetet. Det är viktigt att du planerar och går igenom arbetet med din kund. Vidare är det viktigt att ta reda på vilka lagar och bransch-, eller funktionsregler som gäller för att du ska undvika eventuella problem och tvister i framtiden.

Det är viktigt att ha ett tidigt möte med din kund. Här ges ni möjlighet att gå igenom projektet så att kunden kan förmedla vilket resultat de förväntar sig för att motverka missförstånd. Under ett sådant möte har du som byggare stor möjlighet att påverka kunden gällande materialval, planering och tillsammans optimera resultatet. Kunden vet hur han/hon vill ha det men det är du som har kunskapen. Kunden uppskattar många gånger tips och råd från dig som byggare. Om kunden själv beställer material, gå igenom leveranserna och se hur vida de passar med ditt arbetssätt och se om det finns möjlighet att påverka. Att få rätt material i rätt tid är du expert på. Det är ju trots allt du som skall utföra jobbet.

Passa även på att gå igenom med kunden huruvida det finns mer arbete, i eller utanför våtrummet som skulle kunna samordnas. Skall ingrepp göras i våtrum med installationer och annat kan det vara en fördel att även se över andra installationer. Samordning genererar värde både för dig och för din kund. Fråga gärna din Woody-rådgivare för att få råd och tips.

Checklista

 • Gå igenom vilka mål kunden har med projektet. Planera gärna in några avstämningsmöten under projektets gång.
 • Beakta byggnadens förutsättningar. Handlar det om renovering eller är det frågan om nyproduktion? Vilka fördelar eller risker genererar den ena eller den andra.
 • Inventera befintligt tätskikt och gör en täthetskontroll, det sparar både tid och pengar.
 • Utför arbetet enligt leverantörens monteringsanvisningar.
 • Notera vilka branschregler som avses tillämpas och kontrollera eventuella avvikelser som måste göras. Glöm inte att dokumentera.
 • Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt, annars är sannolikheten för garantiskador överhängande vilket kan bli kostsamt för dig.
 • Se till så att det är 18 grader eller varmare både i lokalen samt på materialet som skall monteras. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30-60%.
 • Ytorna som ska arbetas med ska vara väl rengjorda.
 • I samråd med kund skall material som kan vara känsligt för renoveringen flyttas. Du är ansvarig för de saker som förstörs i anslutning till renoveringen och det är lätt att undvika missöden om de identifieras tidigt.
 • När arbetet är utfört skall du som fackman överlämna ett kvalitetsdokument. Detta är en garanti på att du som anställd i ett branschanslutet företag har utfört ett fackmannamässigt arbete.
 • Rekommenderat är även att lämna över förkontroll och egenkontroll.
 • Spara monteringansvisningar och produktblad för installerade produkter i tätskiktskonstruktionen.
 • Tag foton på arbetet och lagra på ett åldersbeständigt sätt. Fotoutskrifter bleknar och CD-skivor tappar data med tiden.
 • Spara fakturor/slutfakturor då kunden har rätt att reklamera under skälig tid, ca 2-3 månader. Enligt konsumenttjänstlagen så har företaget även en 10-årig ansvarstid mot privatperson.

 

Ladda ner checklistan här: Woodys_checklista_Vatrum.pdf

 

Länkar till mer information:

AB Svensk Våtrumskontroll (GVK)
www.gvk.se/branschregler
Godkända Våtrumsprodukter
GKVs lista på auktoriserade företag
Boverket

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med närmare 7 miljarder i omsättning och fler än 100 anläggningar, är Sveriges ledande kedja med ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning.

Hos oss på Woody Bygghandel hittar du allt inom bygg under ett och samma tak. Och det vi inte har i hyllorna kan vi alltid ta in.
Välkommen!

Följ oss
Hitta din bygghandel